Hier komt binnenkort de website van Kleindenker, een site waarop aan de hand van columns over ogenschijnlijke eenvoudige kwesties en dito oplossingen, het beeld van infantiliserend Nederland met haar mondige doch van kennis gespeende Nederlander, een vorm wordt gegeven. Om te lachen. Of,...om te huilen